Nokia Lumia 800 infiltrates Washington, succumbs to FCC teardown